Cerca
Ordre del dia
Intervencions
Documents
Inici
PROPOSTES
Comissió Informativa d'Alcaldia
00:01:34
Expedient 2021048538.  Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit de l'obligació del pagament a l'empresa MONTCAU PRODUCCIONS, SL com a conseqüència de la revisió d'ofici del contracte verbal.
00:01:30
Comissió Informativa de Territori
00:11:40
Expedient 2022018093. Aprovació inicial de la modificació puntual del PGOU núm. 81 Industrial Avellaneda.
00:11:40
Expedient 2022016772. Aprovació del conveni de delegació de competències entre el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i l'Ajuntament de Girona per el tractament de la fracció orgànica dels residus municipals de Girona a la planta de compostatge del CTR de l'Alt Empordà
00:23:38
Comissió Informativa d'Hisenda i Règim Interior
00:23:38
Expedient 2021021449. Primera pròrroga del contracte 2019.03 - D1 de l'Acord marc de subministrament d'energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya (exp 2019.03)
00:38:56
Inicio de la sesión  Inici
00:00:00   2 Intervencions
1  Expedient 2021048538.  Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit de l'obligació del pagament a l'empresa MONTCAU PRODUCCIONS, SL com a conseqüència de la revisió d'ofici del contracte verbal.
00:01:30   9 Intervencions
A.1  Comissió Informativa d'Alcaldia
00:01:34   Sense intervencions
A.2  Comissió Informativa de Territori
00:11:40   Sense intervencions
2  Expedient 2022018093. Aprovació inicial de la modificació puntual del PGOU núm. 81 Industrial Avellaneda.
00:11:40   7 Intervencions
3  Expedient 2022016772. Aprovació del conveni de delegació de competències entre el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i l'Ajuntament de Girona per el tractament de la fracció orgànica dels residus municipals de Girona a la planta de compostatge del CTR de l'Alt Empordà
00:23:38   Sense intervencions
A.3  Comissió Informativa d'Hisenda i Règim Interior
00:23:38   10 Intervencions
4  Expedient 2021021449. Primera pròrroga del contracte 2019.03 - D1 de l'Acord marc de subministrament d'energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya (exp 2019.03)
00:38:56   9 Intervencions
Fin de la sesión  Fi
00:49:02   Sense intervencions
<