Cerca
Ordre del dia
Intervencions
Estadístiques
Documents
Aprovació de les actes corresponents als plens ordinaris d'1 d'agost i 9 de setembre de 2019.
00:04:15
RATIFICACIONS
00:05:06
Expedient 2019008021. Decret de l'Alcaldia de data 14 de juny de 2019 relatiu a reconeixement de l'obligació de l'Ajuntament de Girona d'abonar el cost del tractament documental del fons de Televisió de Girona, SL, objecte de donació a l'Ajuntament de Girona, per evitar un enriquiment injust d'aquest Ajuntament.
00:05:20
PROPOSTES
Comissió Informativa d'Alcaldia
Expedient 2019008021. Reconeixement de l'obligació de l'Ajuntament de Girona d'abonar el cost del tractament documental del fons de Televisió de Girona, SL, objecte de donació a l'Ajuntament de Girona al llarg de l'any 2018, per evitar un enriquiment injust d'aquest Ajuntament.
00:11:18
Expedient 2015002684. Renovar la condició de patró electiu de l'Ajuntament de Girona
00:11:25
Comissió Informativa de Territori
Expedient 2017049520. Aprovar definitivament el Pla de Millora urbana de regulació de la composició volumètrica i de façanes de la parcel'la situada al carrer Vitòria-Gasteiz núm.8 del sector comercial Mas Gri
00:13:11
Expedient 2018013827. Aprovar provisionalment la modificació puntual del Pla Especial del Barri Vell UA 42 - C/ Ginesta
00:16:15
Comissió Informativa d'Hisenda i Règim Interior
00:16:20
Expedient 2019001959. Modificació de la plantilla de l'exercici 2019 aprovada per acord de Ple de data 18 de febrer de 2019 i modificada per acord de Ple de 8 d'abril de 2019 i 13 de maig de 2019.
00:23:03
MOCIONS
00:41:13
Expedient 2019042219. Moció que presenta el grup municipal Ciutadans per a l'adaptació de les fires de Sant Narcís a persones que pateixen trastorn de l'espectre autista
00:37:35
Expedient 2019043832. Moció que presenta el grup municipal ERC-AM per a una Girona accessible universalment
00:54:07
Expedient 2019044039. Moció que presenta el grup municipal Guanyem Girona per l'impuls de l'Escola Pública i contra la segregació escolar
01:06:49
Expedient 2019044090. Moció que presenta el grup municipal del PSC-CP reclamant una ordenança d'olors
01:25:04
Expedient 2019044095. Moció que presenta el grup municipal Ciutadans de condemna de la violència i el terrorisme en democràcia
01:37:15
Expedient 2019044177. Moció conjunta dels grups municipals Junts per Catalunya, Guanyem Girona, PSC-CP i ERC-AM pel reconeixement de les dones deportades als camps de concentració nazis.
01:49:49
Expedient 2019044187. Moció conjunta Junts x Catalunya, PSC-CP, GUANYEM GIRONA i ERC-AM, per fer front al deute pels impagaments de famílies en situació de vulnerabilitat de les factures energètiques a ENDESA.
01:49:53
Expedient 2019044509. Moció presentada per Junts x Catalunya, Guanyem Girona i ERC-AM de suport a totes les detingudes el 23 de setembre de 2019
02:01:57
Inicio de la sesión  Inici
00:00:00   1 Intervenció
1  Aprovació de les actes corresponents als plens ordinaris d'1 d'agost i 9 de setembre de 2019.
00:04:15   2 Intervencions
2  RATIFICACIONS
00:05:06   Sense intervencions
2.1  Expedient 2019008021. Decret de l'Alcaldia de data 14 de juny de 2019 relatiu a reconeixement de l'obligació de l'Ajuntament de Girona d'abonar el cost del tractament documental del fons de Televisió de Girona, SL, objecte de donació a l'Ajuntament de Girona, per evitar un enriquiment injust d'aquest Ajuntament.
00:05:20   3 Intervencions
3  Expedient 2019008021. Reconeixement de l'obligació de l'Ajuntament de Girona d'abonar el cost del tractament documental del fons de Televisió de Girona, SL, objecte de donació a l'Ajuntament de Girona al llarg de l'any 2018, per evitar un enriquiment injust d'aquest Ajuntament.
00:11:18   Sense intervencions
4  Expedient 2015002684. Renovar la condició de patró electiu de l'Ajuntament de Girona
00:11:25   3 Intervencions
5  Expedient 2017049520. Aprovar definitivament el Pla de Millora urbana de regulació de la composició volumètrica i de façanes de la parcel'la situada al carrer Vitòria-Gasteiz núm.8 del sector comercial Mas Gri
00:13:11   4 Intervencions
6  Expedient 2018013827. Aprovar provisionalment la modificació puntual del Pla Especial del Barri Vell UA 42 - C/ Ginesta
00:16:15   Sense intervencions
A.3  Comissió Informativa d'Hisenda i Règim Interior
00:16:20   12 Intervencions
7  Expedient 2019001959. Modificació de la plantilla de l'exercici 2019 aprovada per acord de Ple de data 18 de febrer de 2019 i modificada per acord de Ple de 8 d'abril de 2019 i 13 de maig de 2019.
00:23:03   9 Intervencions
13  Expedient 2019044177. Moció conjunta dels grups municipals Junts per Catalunya, Guanyem Girona, PSC-CP i ERC-AM pel reconeixement de les dones deportades als camps de concentració nazis.
00:33:19   Sense intervencions
8  Expedient 2019042219. Moció que presenta el grup municipal Ciutadans per a l'adaptació de les fires de Sant Narcís a persones que pateixen trastorn de l'espectre autista
00:37:35   5 Intervencions
B.1  MOCIONS
00:41:13   8 Intervencions
9  Expedient 2019043832. Moció que presenta el grup municipal ERC-AM per a una Girona accessible universalment
00:54:07   11 Intervencions
10  Expedient 2019044039. Moció que presenta el grup municipal Guanyem Girona per l'impuls de l'Escola Pública i contra la segregació escolar
01:06:49   17 Intervencions
11  Expedient 2019044090. Moció que presenta el grup municipal del PSC-CP reclamant una ordenança d'olors
01:25:01   10 Intervencions
12  Expedient 2019044095. Moció que presenta el grup municipal Ciutadans de condemna de la violència i el terrorisme en democràcia
01:37:15   15 Intervencions
14  Expedient 2019044187. Moció conjunta Junts x Catalunya, PSC-CP, GUANYEM GIRONA i ERC-AM, per fer front al deute pels impagaments de famílies en situació de vulnerabilitat de les factures energètiques a ENDESA.
01:49:37   8 Intervencions
15  Expedient 2019044509. Moció presentada per Junts x Catalunya, Guanyem Girona i ERC-AM de suport a totes les detingudes el 23 de setembre de 2019
02:01:57   21 Intervencions
Fin de la sesión  Fi
02:19:46   Sense intervencions
<