La sessió serà publicada en breu
Cerca
Ordre del dia
Intervencions
Estadístiques
Documents
APROVACIÒ DEL ACTA
ACUERDOS DE RATIFICACIÓN DE DECRETOS
APROVACIÒ INICIAL DE UN PLAN DE MEJORA URBANA
RUEGOS Y PREGUNTAS
<